માં અલખધણી ધામ વાંઝણા ખાતે ડાક ડમરુ સંતવાણી કાર્યક્રમ નું જીવંત પ્રસારણ નિહાળો

0
125

વાંઝણા ખાતે માં મેલડી માતાજીના પ્રાણ પતિષ્ઠા મહોત્સવ ની ઉજવણી થઈ રહી છે ત્યારે આયોજિત ડાક ડમરુ ના સંત વાણી કાર્યક્રમ નું જીવંત પ્રસારણ નિહાળો

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here